Privacyverklaring

Boek een tafel

Deze privacyverklaring geldt voor Hilton Worldwide Holdings Inc. haar dochterondernemingen en alle hotels binnen het Hilton Portfolio van Merken.

R

Laatst bijgewerkt: 23 april 2018

Deze privacyverklaring (“Verklaring”) geldt voor Hilton Worldwide Holdings Inc., haar dochterondernemingen en alle hotels binnen het Hilton Portfolio van Merken1 (gezamenlijk, "Hilton", "we", "wij’, "ons" of "onze"). Bij Hilton streven wij ernaar om uitstekende producten, diensten en ervaringen over de hele wereld te leveren. Wij waarderen uw business en, nog belangrijker, uw loyaliteit. Wij erkennen dat privacy belangrijk is. Wij hebben deze Verklaring opgesteld om onze praktijken uit te leggen betreffende de persoonlijke informatie van u of over u die wij verzamelen via deze site, via onze apps, via geschreven of mondelinge communicaties met ons of informatie die wordt verzameld wanneer u een van onze hotels bezoekt of uit andere bronnen. Hoewel deze Verklaring de praktijken die we wereldwijd bij Hilton hebben ingesteld breed beschrijft, kan lokale wetgeving verschillen en sommige rechtsgebieden kunnen beperkingen voorschrijven voor onze verwerkingsactiviteiten (bijv. bepaalde rechtsgebieden kunnen een bekrachtigende toestemming vereisen om marketingberichten te mogen sturen). Daarom kunnen onze feitelijke praktijken in dergelijke rechtsgebieden beperkter zijn dan die hierin worden beschreven om ons in staat te stellen aan de lokale vereisten te voldoen. Als u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (EER), bekijk dan bijlage A voor aanvullende informatie omtrent het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Hilton.

Door gebruik te maken van onze producten of diensten en/of door in te stemmen met deze Verklaring, bijvoorbeeld door u te registreren voor een van onze producten of diensten, begrijpt en erkent u dat wij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, zoals beschreven staat in deze Verklaring.

Deze Verklaring is niet van toepassing op onze verwerking van persoonlijke informatie namens en volgens de instructies van derden, zoals luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven en andere dienstverleners, bedrijven die reizen of reispakketten organiseren of aanbieden, marketingpartners of zakelijke klanten.

Klik hier voor volledige privacyverklaring van Hilton Worldwide Holdings Inc

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: customer_privacy@hilton.com

Of per post: Hilton Customer Privacy Department, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, Verenigde Staten.